Prawo odstąpienia od umowy przy sprzedaży konsumenckiej

Prawo odstąpienia od umowy

Od 25 grudnia 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Ustawa ta wnosi istotne zmiany, głównie w odniesieniu do obowiązków przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentem oraz prawa przysługujące konsumentowi w związku z takimi umowami, a w szczególności zasady reklamacji towarów oraz odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu rękojmi (w tym z tytułu niezgodności towaru z umową i wad prawnych).

Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pkt. VII. Regulaminu sklepu KDS.pl

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdemu klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu zamówionego produktu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

7.2. W przypadku zakupu oprogramowania i płyt w zapieczętowanych opakowaniach nabywca nie może odstąpić od umowy zakupu takiego przedmiotu, jeżeli już otworzył pudełko. Podobnie z wersji elektronicznej programu nie można zrezygnować, gdy rozpoczęło się już świadczenie usługi, np. z chwilą dostarczenia klientowi zakupionej aplikacji.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone również w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

7.4. W celu odstąpienia od umowy (rezygnacji z zakupu i zwrotu towaru do sklepu) należy złożyć oświadczenie w tej sprawie i wysłać je na adres:
KDS.PL Krzysztof Dudzik
ul. Graniczna 29
40-017 Katowice

7.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
KDS.PL Krzysztof Dudzik
ul. Graniczna 29
40-017 Katowice

7.6. Towar nie może być uszkodzony ani zużyty, w przeciwnym wypadku sprzedający będzie domagał się rekompensaty od nabywcy za zmniejszenie wartości rzeczy. Zwracany towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

7.7. Koszty związane z odesłaniem towaru do sklepu pokrywa konsument.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy


Dane teleadresowe

Nasz adres:

KDS.pl - Apple Serwis i Sklep
ul. Graniczna 29
40-017 Katowice
NIP: 954-002-51-03

Telefony:

32 203 79 42
32 203 79 43
602 216 566

Facebook:

KDS.pl

Skype:

kds.pl

Gadu-Gadu:

5711273 

E-mail:

mac@kds.pl

Godziny otwarcia:

pon - pt: 9.00 - 17.00
sob: 10.00 - 13.00