Serwis, jak zlecić naprawę?

Przyjdź do naszego stacjonarnego sklepu na terenie Katowic

Nie trzeba się umawiać! Na miejscu będziemy w stanie określić prawdopodobny koszt naprawy, przewidywany czas realizacji zlecenia oraz (o ile jest to konieczne i możliwe pod względem stanu technicznego urządzenia) skonfigurować urządzenie by ułatwić nam naprawę sprzętu i skrócić czas realizacji zlecenia.

Przed wizytą, o ile to możliwe, prosimy o wykonanie kopii zapasowej ważnych danych!

Program iTunes idealnie nadaje się do wykonania kopii zapasowej iPhone’a, iPada czy iPoda. W przypadku komputerów stacjonarnych lub przenośnych, prosimy o wykonanie kopii przez Time Machine, inne rozwiązanie programowe lub poprzez proste skopiowanie najważniejszych danych.

 

Wyślij nam urządzenie kurierem

Jeśli przyjazd do naszego sklepu może być problemem, istnieje opcja doręczenia urządzenia do naszego serwisu kurierem. Ze względu na wysoką wartość tych urządzeń prosimy o ubezpieczenie przesyłki w oparciu o wartość rynkową urządzenia. Przesyłka powinna być odpowiednio zapakowana i zabezpieczona przy użyciu odpowiednich materiałów.

Bezpiecznie zapakuj urzązdenie (najlepiej w oryginalne opakowanie) i wyślij je dowolnym kurierem do naszego serwisu pod wskazany adres.

Nie odpowiadamy za uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego zapakowania sprzętu lub jego uszkodzenia w przesyłce!

Przed wysłaniem sprzętu prosimy o wypełnienie formularza i dołączenie go do przesyłki.

Prosimy również o wysłanie jego kopii pod adres e-mail:
mac@kds.pl

Zgłoszeniu zostanie wówczas nadany numer zlecenia, a w oczekiwaniu na dostarczenie sprzętu, będziemy mogli już przygotować się do naprawy.

Regulamin,
przyjęcia do SERWISU

 1. Sprzęt do serwisu można dostarczyć osobiście do oddziału naszej firmy.
 2. Sprzęt może być wysłany również pocztą kurierską. Należy wtedy do przesyłki dołączyć wypełniony formularz do pobrania z naszej strony.
 3. Zaleca się dostarczanie sprzętu w oryginalnym opakowaniu i z dołączonymi akcesoriami typu: zasilacz, oprogramowanie.
 4. Realizujemy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne produktów firmy Apple oraz wykonujemy naprawy pogwarancyjne komputerów i urządzeń innych firm.
 5. Ważność gwarancji Apple można sprawdzić na podstawie numeru seryjnego sprzętu: informacje o gwarancji. W przypadku gdy system wskazuje, że gwarancja jest nieważna, a z daty zakupu wynika, że sprzęt powinien być jeszcze objęty gwarancją, należy przedłożyć dowód zakupu z wpisanym numerem seryjnym sprzętu.
 6. Ważność gwarancji urządzeń innych firm określana jest na podstawie dołączonej karty gwarancyjnej.
 7. Ważność gwarancji Apple ulega przedłużeniu o czas pobytu sprzętu w serwisie.
 8. Przewidywany czas naprawy nie przekracza 14 dni. Termin ten jednak może ulec przedłużeniu w sytuacjach niezależnych od serwisu, np. brak dostępności części.
 9. Do naprawy płatnej serwis przystępuje jedynie po uzgodnieniu z klientem jej kosztów. W przypadku rezygnacji z wykonania naprawy klient nie ponosi kosztów diagnozy.
 10. Przy powtórnym przyjęciu do serwisu tego samego urządzenia z tą samą usterką, po wcześniejszej rezygnacji z naprawy, naliczany jest dodatkowy koszt w wysokości 150 zł netto związany z powtórzeniem czynności serwisowych.
 11. Przy nietypowych naprawach, wymagających szczególnego zaangażowania, serwis może ustalić z klientem koszt usługi, niezależnie od powodzenia naprawy.
 12. Nieudana próba naprawy spowodowana czynnikami, które ujawnią się dopiero w trakcie wykonywania czynności serwisowych nie pociąga za sobą kosztów naprawy ani diagnozy.
 13. Serwis nie zwraca wymienionych części. W przypadku, jeśli klient zastrzeże sobie zwrot uszkodzonych części, koszt naprawy może być wyższy.
 14. Serwis nie bierze odpowiedzialności za dane znajdujące się na dyskach twardym lub innych nośnikach pamięci w sprzęcie przyjętym do naprawy.
 15. Przy przyjęciu do serwisu klient otrzymuje „Protokół przyjęcia”, na którym widnieje numer naprawy. Odbierając Protokół klient potwierdza autentyczność przekazanych danych i akceptuje regulamin serwisu.
 16. Wydanie sprzętu może nastąpić wyłącznie za okazaniem „Protokołu przyjęcia” otrzymanym przy przekazywaniu urządzenia do serwisu.
 17. Zleceniodawca zobowiązany jest do odebrania sprzętu w możliwie najkrótszym czasie od momentu otrzymania informacji o zakończeniu naprawy. Po upływie 6 miesięcy nieodebrany sprzęt z serwisu zostanie poddany utylizacji.

Nie pozwól, aby usterka zatrzymała Cię w miejscu!

Sprawny sprzęt to także nasza sprawa – dlatego zadbamy o każdy jego aspekt.
Zadzwoń do KDS i umów się na naprawę.